Menu

První pomoc u dětí 

NEDĚLE 25.2. 14:00–18:00

Kurz první pomoci v rozsahu 4 hodin pro maminky, pedagogy a další zájemce

Kurz bude probíhat v přednáškové místnosti. Hernička je po dobu kurzu přístupná pro všechny návštěvníky.

V kurzu se naučíte, jak reagovat v případě ohrožení zdraví dítěte a jak přivolat odbornou pomoc. Vyzkoušíte si poskytnout první pomoc při bezvědomí, zástavě dechu a oběhu a účinnou resuscitaci u dětí a dospělých. Probírat se budou i další život ohrožující stavy u dětí. Kurz je zaměřen prakticky, klademe důraz na nácvik resuscitace na figurínách a praktické zvládnutí první pomoci.

Cena kurzu: 480,– Kč, cena zahrnuje DPH 21% V ceně je zahrnuta příručka První pomoc u dětí.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

REZERVACE